GOSŁAWICE

Konin – Gosławice. Kosciół parafialny.

Gosławice, niegdyś samodzielna wieś, znajdują się obecnie w obrębie północnych przedmieść Konina.

Kościół św. Andrzeja, będący jednym z najciekawszych zabytków architektury średniowiecznej w Wielkopolsce, wniesiono w pierwszej połowie XV wieku. Z inicjatywy poznańskiego biskupa Andrzeja Łaskarza herbu Godziemba.

Świątynia ma formę ośmioboku nakrytego sklepieniem gwiaździsto-sieciowym, wspartym na centralnym filarze. Oktogon nawy wzbogacono o cztery krzyżowe aneksy. Mieszczące: od wschodu prezbiterium ze sklepieniami gwiaździstymi, od południa kaplicę, od zachodu kruchtę wejściową, a od północy dawną zakrystię. W ten sposób nawiązano symbolicznie do architektury świątyni Grobu Bożego w Jerozolimie, do której biskup Andrzej pielgrzymował w 1409 roku.

Wsporniki i zworniki sklepienne dekorują rzeźbione herby. Układają się w bogaty zespół heraldyczny, w którym reprezentowni są polscy uczestnicy soboru w Konstancji. Wśród nich biskup Łaskarz, król Władysław Jagiełło i jego żona Anna oraz papież Marcin V.

Po śmierci biskupa Łaskarza budowę kościoła w Gosławicach oraz stojącego opodal rodzinnego zamku Godziembów (obecnie muzeum) ukończył jego bratanek. Wojewoda brzeski Jan z Lichenia.

Sto lat temu kościół odrestaurowano w stylu neogotyckim, dodając m.in. nowe wyposażenie, szczyty i sygnaturkę.

Fragment książki „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”. Wydawnictwo: Publicat.Autor tekstu: Adam Soćko, Tomasz Ratajczak, Piotr Korduba