KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI

Ląd. Kościół pocysterski.

Klasztor w niewielkiej wsi nad Wartą, położonej 25 kilometrów na zachód od Konina, obecnie siedziba seminarium duchownego księży salezjanów, był dawniej ważnym w Wielkopolsce opactwem cysterskim.

Zakonnicy zostali sprowadzeni tutaj przez księcia Mieszka Starego w drugiej połowie XII wieku. Zapewne w połowie następnego stulecia posiadali już murowany klasztor i kościół, po których nie został żaden ślad.

W XIV wieku rozbudowano całe założenie. W dzisiejszym obiekcie pozostałością gotyckiej architektury są krużganki klasztoru, przekształconego na barokowy w XVIII wieku, oraz kapitularz i kaplica św. Jakuba, z zachowanym pięknym zespołem średniowiecznych fresków.

Obecny kościół barokowy powstał w wyniku dwóch faz budowy, na miejscu rozebranego w połowie XVII wieku kościoła gotyckiego. Prezbiterium z transeptem i dwiema wieżami od wschodu wzniósł w latach 1680 – 1690 Jan Catenazzi, architekt znany z licznych dzieł w Wielkopolsce. Natomiast korpus nawowy nakryty potężną, ośmioboczną kopułą wybudował Włoch Pompeo Ferrari, zaliczający się do najwybitniejszych architektów XVIII wieku w Polsce. W Lądzie pracował w latach 1728 – 1736.

Freski na kopule wykoanł inny wybitny twórca, śląski malarz Jerzy Wilhelm Neunhertz. Przedstawiają one świętych doktorów Kościoła i jego apoteozę. Świątynia otrzymała także bogate wyposażenie barokowe.

Polichromie na kopule obrazują potrydencką wizję Kościoła. Przedstawiono go jako Dom Mądrości wzniesiony na siedmiu kolumnach – ojcach i doktorach Kościoła.

Fragment książki „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”. Wydawnictwo: Publicat.Autor tekstu: Adam Soćko, Tomasz Ratajczak, Piotr Korduba.